Fotograf Julio Chang

Kärlkirurg, författare & föreläsare

Under mina drygt tjugo år som kirurg har jag alltmer kommit att fascineras av den oändliga potential som finns i alla dessa möten mellan människor. Denna fascination resulterade i boken “Konsten att möta sig själv och andra” som utkom i Dec 2019. Det är en högst personlig bok som bygger på mina tankar och reflektioner kring dessa fascinerande ämnen.

Boken

I boken beskriver jag verktyg och strategier för att förbättra våra interaktioner med oss själva och andra. Dessa verktyg har utvecklats och förfinats ur tusentals interaktioner med mina patienter under speciella omständigheter. Strategierna är väl beprövade under förhållanden som ställer mycket höga krav på bemötande och integritet.

Detta är en av de bästa böckerna jag har läst om personliga relationer och mellanmänsklig kommunikation med massor av otroligt inspirerande och lärorika berättelser

Christer Olsson
Föreläsare och Författare

Hur jag kan hjälpa dig

Jag erbjuder föreläsningar både live och digitalt, internutbildning och rådgivning när det gäller att ta vara på möjligheterna i mellanmänskliga relationer.