Konsten att möta sig själv och andra

I boken beskriver jag verktyg och strategier för att förbättra våra interaktioner med oss själva och andra. Dessa verktyg har utvecklats och förfinats ur tusentals interaktioner med mina patienter under speciella omständigheter. Strategierna är väl beprövade under förhållanden som ställer mycket höga krav på bemötande och integritet.

För mig handlar det om att på ett autentiskt och helt igenom äkta sätt förmedla mitt budskap.

Här handlar det inte om flummiga teorier utan om verktyg som bevisligen fungerar på riktigt.

Samspelet mellan patient och läkare tillhör de interaktioner där det av förklarliga skäl ställs högst krav på bemötande. Att ha denna som utgångspunkt för att omsätta dessa teorier i praktiken har visat sig fungera utomordentligt väl.

Dessa verktyg kan med fördel användas inom alla områden där det ställs höga krav på bemötande och interaktioner, tex företagsledning och arbetsklimat, utbildning, service och kundrelationer.

Camilla Persson – Recension

Camilla Persson
Transformativ förändringsledare och författare

Boken berörde mig mycket och fick mig att reflektera på ett djupare plan.Rikard lyfter viktiga ämnen om bemötande mellan människor med både humor,vänlighet och tacksamhet på ett fantastiskt sätt.
En bok jag varmt rekommenderar.

Petra Hjerpe
Walkntalk Coach