Hur jag kan hjälpa dig

Jag erbjuder föreläsningar både live och digitalt, internutbildning och rådgivning när det gäller att ta vara på möjligheterna i mellanmänskliga relationer.

Allt handlar om vilken känsla vi skapar hos varandra. Det spelar mindre roll om vi pratar om patienter, kunder, gäster, medarbetare eller studenter. ALLT handlar om vad du vill skapa hos dem det berör.

Jag kan hjälpa dig att nå längre och skapa långsiktiga resultat som betyder något på riktigt.

Jag ser fram emot att höras och diskutera hur jag kan
 hjälpa dig.

Jag träffar oerhört många intressanta och inspirerande människor i mitt jobb och liv, vissa sticker ändå ut på olika sätt. Rikard Karlsson är en av få människor jag verkligen betraktar som genuint och ärligt intresserad av den andre.

Detta är verkligen en mer unik egenskap än vad den borde vara, särskilt då Rikard arbetar som läkare och hela tiden möter människor i beroendeställning, vilket innebär en risk för ett avtrubbat lyssnande.

Rikard är för mig den materialiserade altruisten som dessutom är helt autentisk i sin kommunikation. Han är helt enkelt en drömvän, läkare, intervjuare och människomänniska i livets tillsammansprojekt. Det känner du när du lyssnar eller pratar med honom.

Christer Olsson
Föreläsare och Författare

Nu har jag vid två tillfällen haft förmånen att få lyssna på Rikard Karlsson när han generöst delar med sig av de tankar som vuxit fram i möten med människor. Tankar som pockade på att bli nedskrivna och som resulterade i hans bok ”Konsten att möta sig själv och andra”. Viktiga ord som: närvaro, humor, omtanke och tystnad blir små frön att tänka vidare på och som han själv uttrycker det: ”Allt börjar med en tanke”. Hans bok blir en av dessa böcker som tål att läsas flera gånger i olika skeenden i livet.

Ann Larsson
Programkommittén Rotary Aurora
Styrelseledamot S:t Lukas Vänersborg/Trollhättan

Rikard bidrog med en vetenskaplig, oerhört pedagogisk och fängslande föreläsning på området kärlkirurgi och därefter (enligt vårt önskemål) växlade Rikard över till området mänskliga interaktioner och vad som stärker dessa. Här blev det en helt annan föreläsning och samtal, mer av filosofisk karaktär som “kändes på riktigt” med okonstlade verktyg som vi alla har tillgång till och har stor möjlighet att tillämpa i vår vardag. Kloka tankar som lätt kan bli ens egna. Skickligt och tack för att du är på riktigt.

Stina Boman Wittich
Grundare och ordförande Brainpool